Zakelijk

Wij adviseren, verkopen en installeren zonne-energie systemen.

Wij geloven in een persoonlijke aanpak. We maken besparings- en/of opbrengstberekeningen zodat u een goed beeld krijgt van wat u kunt verwachten de komende jaren met betrekking tot uw investering.

Subsidie en Fiscale regelingen

SDE+ subsidie 2016

Het SDE+-budget in 2016 is 8 miljard euro. Bovendien zijn er 2 openstellingsrondes; van 1 maart tot en met 31 maart en 
van 30 augustus tot en met 29 september.

De SDE+ kent in 2016 minder fases en een snellere doorlooptijd. In de eerste week van de 2 openstellingsrondes kunnen alleen projecten met technologieën met een basisbedrag van maximaal  0,09 euro per kilowattuur indienen. Vervolgens wordt de regeling stapsgewijs opengesteld voor duurdere projecten tot aan de fasegrens van achtereenvolgens 0,11 euro per kilowattuur, 0,13 euro per kilowattuur en 0,15 euro per kilowattuur.

Gedurende de openstelling van de SDE+ hebben aanvragers de mogelijkheid om hun projecten in de zogenaamde vrije categorie in te dienen. Ondernemers worden zo geprikkeld om projecten voor een lagere prijs in te dienen en daarmee meer kans te maken op subsidie.

Zon-pv-projecten kunnen in 2016 alleen in aanmerking komen voor SDE+-subsidie indien zij over een grootverbruikersaansluiting (gaan) beschikken. Kamp hierover: ‘Veel zon-projecten lijken zich vooraf niet bewust van de kosten van een nieuwe grootverbruikersaansluiting. Omdat deze kosten relatief hoog zijn en projectenontwikkelaars die in de praktijk niet meerekenen in hun business case, blijkt de kans groot dat deze projecten niet worden gerealiseerd. Om dit probleem zo veel mogelijk te voorkomen zal ik aanvragers duidelijker wijzen op de kosten van een grootverbruikersaansluiting. Voor zon-pv projecten waarbij een aanvrager, verdeeld over meerdere aanvragen, meer dan 500 kilowattpiek aanvraagt zal ook een haalbaarheidsstudie verplicht worden.’

Fiscale regelingen

Om het investeren in duurzame energie door bedrijven te bevorderen heeft de overheid een fiscale regeling in het leven geroepen die de investering in zonnepanelen extra interessant maken: de Energie Investerings Aftrek (E.I.A).

  • Energie Investeringsaftrek (EIA)
    U kunt in 2016 58% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, boven op uw gebruikelijke afschrijving. Dat levert u gemiddeld 14% voordeel op!

Een voorbeeld met EIA:

Uw fiscale winst bedraagt € 100.000 en de vennootschapsbelasting is 20%. De belasting zonder EIA: 20% van € 100.000 = € 20.000.

U koopt een zonnepaneleninstallatie voor € 32.000 inclusief de installatiekosten. Indien het investeringsbedrag boven de drempel van € 2.301 ligt, bedraagt de EIA 58% over de gehele investering (inclusief installatiekosten). Investeringsaftrek: 30 kw x € 750 = € 22.500. Dit bedrag mag u in mindering brengen op uw fiscale winst. Fiscale winst: € 100.000 – € 22.500= € 77.500. Belasting met EIA: 20% van € 77.500 = € 15.500.

€ 20.000 – € 15.500 dat is een bruto voordeel van € 4.500 . Dit bedraagt 14% van uw totale investering!

  • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
    Als u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de KIA.  Om in 2016 in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek moet u een bedrag tussen € 2.301 en € 311.242 investeren in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming.U kunt de EIA en KIA combineren.

BTW en algemene investeringsaftrek

Natuurlijk mag u naast bovengenoemde extra regelingen de investering in zonnepanelen ook nog als ‘gewone investering’ in bedrijfsmiddelen aftrekken van uw fiscale winst en mag u de BTW aftrekken van uw eigen aangifte omzet belasting.

Voor veel bedrijven is de investering in zonnepanelen dus zeer interessant. Niet alleen voor het milieu en het imago van uw bedrijf, maar ook voor besparing op uw energiekosten op de lange termijn.

Wij brengen uw specifieke situatie in kaart en berekenen het fiscaal voordeel en het rendement. Daarbij spelen zaken als het stroomverbruik, stroomkosten per kWh, geplande investeringen en de rechtsvorm van uw onderneming allemaal een rol.

Wilt u weten of zonnepanelen voor uw bedrijf interessant zijn, neem dan contact met ons op.

Subsidies op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) zijn subsidies op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor ondernemers.

  • Milieu-investeringsaftrek (MIA)

De milieu-investeringsaftrek biedt u de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. U kunt tot 36 procent van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieu-effecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

  • Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

Met de VAMIL kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven. Voor investeringen vanaf 2011 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven vermindert u de fiscale winst en betaalt u minder belasting in dat jaar. Dit biedt u een rente- en liquiditeitsvoordeel.

    Combinatie MIA en VAMIL

De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen maar worden vaak gecombineerd. Beide regelingen maken gebruik van een gezamenlijke lijst, de zogenaamde Milieulijst. Op deze lijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of VAMIL. Ieder jaar verschijnt een nieuwe Milieulijst. U kunt de milieulijsten downloaden van de internetsite van Agentschap NL.

Wij nodigen u graag uit voor een persoonlijk gesprek waarin wij samen met u kunnen bekijken wat uw behoeften en mogelijkheden zijn.