Grote oppervlakte veel opbrengst!

Boerderij met zonnepanelenBoerderijen, schuren en loodsen zijn ideaal voor zonnepanelen, bespaar enorm op uw energiekosten!

U kunt kiezen tussen kopen of leasen. Betaal uw installatie af met de besparing! 15 jaar garantie.

Elke installatie is maatwerk, daarom helpt Solar Rijnland u graag vanaf het moment van oriënteren, de subsidie-aanvraag tot en met de installatie.

Neem contact met ons op!

 

Belastingaftrek

 • Energie Investeringsaftrek (EIA)
  U kunt in 2016 58% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, boven op uw gebruikelijke afschrijving. Dat levert u gemiddeld 14% voordeel op!
 • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
  Als u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de KIA.  Om in 2016 in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek moet u een bedrag tussen € 2.301 en € 311.242 investeren in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming.

U kunt de EIA en KIA combineren.

 

Een voorbeeld met EIA:

Uw fiscale winst bedraagt € 100.000 en de vennootschapsbelasting is 20%. De belasting zonder EIA: 20% van € 100.000 = € 20.000.

U koopt een zonnepaneleninstallatie voor € 32.000 inclusief de installatiekosten. Indien het investeringsbedrag boven de drempel van € 2.301 ligt, bedraagt de EIA 58% over de gehele investering (inclusief installatiekosten). Investeringsaftrek: 30 kw x € 750 = € 22.500. Dit bedrag mag u in mindering brengen op uw fiscale winst. Fiscale winst: € 100.000 – € 22.500= € 77.500. Belasting met EIA: 20% van € 77.500 = € 15.500.

€ 20.000 – € 15.500 dat is een bruto voordeel van € 4.500 . Dit bedraagt 14% van uw totale investering!

 

Fiscale regeling voor vervangen asbestdaken

Wilt u uw stal, loods, schuur of kantoor asbestvrij maken? Dan kunt u als bedrijf gebruikmaken van de volgende fiscale regelingen:

 • Milieu-investeringsaftrek (MIA)
  De milieu-investeringsaftrek biedt u de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. U kunt tot 36% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieu-effecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.
 • Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)
  Met de VAMIL kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven. Voor investeringen vanaf 2011 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven vermindert u de fiscale winst en betaalt u minder belasting in dat jaar. Dit biedt u een rente- en liquiditeitsvoordeel.

 

Subsidieregeling asbestdaken eraf en zonnepanelen erop

Om het risico voor de gezondheid te beperken is het houden van asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden. Het verbod houdt in dat de eigenaren van asbestdaken in de periode 2016-2024 het asbestdak moeten laten verwijderen.

Er ligt nog ongeveer 120 miljoen vierkante meter asbesthoudend materiaal op daken, waarvan circa 15 miljoen op huizen en bijna 80 miljoen op agrarische gebouwen.

Voor de verwijdering van asbestdaken is er per 1 januari 2016 de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. De regeling is voor particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden. Voor de subsidieregeling is in 2016 € 10 miljoen euro beschikbaar.

De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van €25.000 per adres. U kunt alleen in aanmerking komen voor de subsidie als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 m2 bedraagt. Dakbeschot komt niet in aanmerking voor deze regeling.

Deze subsidieregeling komt bovenop de fiscale mogelijkheden (MIA, VAMIL, EIA) voor investeringen in asbestsanering en zonnepanelen

 

 

Meer informatie!

Boerderij Alphen

Zonne energie Zoetermeer
Zonne energie Leiden