Sportverenigingen

Energie is een van de grootste kostenposten op de begroting van sportclubs. Maar hoe krijgt u deze kosten naar beneden? Zelf energie opwekken met zonnepanelen, met Led verlichting kunt u al snel 60% besparen? Betaalt u het juiste kWh tarief en wat als u zelf energie gaat opwekken?

Nu is het juiste moment aangebroken om eens goed te kijken naar de huidige stand van zaken. Sportclubs krijgen in 2016 tot 30% subsidie op duurzame investeringen.

U kunt bij ons terecht voor zonnepanelen, led verlichting, energie contracten en een  besparingsplan.

Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties

Sportstichtingen en sportverenigingen kunnen voor investeringen in energiebesparing of duurzame energie gebruikmaken van deze subsidieregeling wanneer zij voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Voor stichtingen geldt dat zij (een deel van) een sportaccommodatie in eigendom hebben wat bestemd én in gebruik is voor activiteiten van een sportvereniging.

Voor sportverenigingen geldt een lidmaatschap bij een landelijke koepelorganisatie of een bij NOC*NSF aangesloten bond; er wordt een door NOC*NSF erkende tak van sport beoefend.

Subsidie

De hoogte van de subsidie is een bepaald percentage van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten bestaan uit de kosten voor de aanschaf van een installatie of apparatuur; arbeidskosten zijn niet subsidiabel. Het subsidiepercentage voor sportverenigingen bedraagt 30% en voor sportstichtingen 15%. Het verschil in subsidiepercentage komt doordat rekening is gehouden met BTW-plicht.

Er kan maximaal € 125.000,- subsidie per aanvrager per jaar worden aangevraagd. Subsidieaanvragen, waar de subsidiabele kosten minder bedragen dan € 3.000,-, komen niet in aanmerking.

Het beschikbare subsidiebudget voor 2016 is € 6 miljoen. De subsidieregeling loopt 5 jaar. Er wordt jaarlijks een budget van 6 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Indieningstermijn

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties is open van 4 januari 2016 09:00 uur tot en met 31 december 2016 17:00 uur.

Meer informatie over de voorwaarden of het aanvragen of vindt u hier: www.rvo.nl

Wilt u ook weten of uw sportclub voor subsidie in aanmerking komt? Vul het onderstaande formulier in of neem contact op.

[easy_contact_forms fid=3]